afb.

Johannes Alouisius Loeff

Baardwijk 15 november 1858 - 's-Gravenhage 10 juli 1921 (62)

Duijvendak

Mr. Dr. Johannes Alouisius Loeff

326
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 326
Encyclopedie van Noord-Brabant

Loeff, Johannes Aloysius

418
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1986) 418-419
Genealogie
Juten

mr. Johannes Alouisius Loeff

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 50
Onze Afgevaardigden

Mr. J.A. Loeff

211
Onze Afgevaardigden (1905) 210, 211
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (1979) 344-345

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 289

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 326

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 72

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 230; II. 47, 72, 77

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 50

Onze Afgevaardigden (1905) 210, 211

Nederland's Patriciaat 97 (2020-2022) 294-297

n: vermelding in een voetnoot