afb.

Familie Loeff

Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 199, 201, 457

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 326, 327

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 230; II. 47, 72, 77, 336; III. 276

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 48, 47, 50

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 42, 43

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) 29n, 44, 186

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 43

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 291, 292, 308, 312, 313

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 141-143, 145, 158, 309

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 70, 80, 92

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 296

L.P.L. Pirenne, Van Blauwe Stoep tot Citadel (1988) 110

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 367, 371, 372, 394, 399

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 191

n: vermelding in een voetnoot