Henrick Loef

1486 - 1536'37

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Loef

Literatuur
PB 177v, 196r; SP 1289 387r, 1300 125v, 1308 491r, 1314 214r, 1316 200v, 1337 107r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 327, II 54 55, III 498; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 26.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik Loeff, schepen van 's-Hertogenbosch 1535

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01077)
Zuylen

278. Henrici Loeff

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 395, 395n, 469

n: vermelding in een voetnoot