Goyaert Loef alias vander Sloot

1533'34 - 14 mei 1604

Cp

Goyaert Bzn Loef van der Sloot

Noten
1.OSA 1309, 02-12-1538.
2.Schuttelaars, Heren van de Raad, 469; OSA 2697, f 442; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 491.
3.sH, R 1856, f 320, 24 oktober 1623; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen I, 327-328.
4.N2665, akte 241.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Goyaert Loef alias vander Sloot

Literatuur
Bibliothque Municipal de Besanon, ms. 983, 234v; MUL, Matricule de l'universit de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 464; PB 432r, 441v-442r; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 250; SP 1391 227v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 327, II 56 210.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Godfried Loeff, schepen van 's-Hertogenbosch 1561

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07340)
Zuylen

310. Godefridi Loef

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 491-492

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 36, 155n, 160n, 167, 172n, 183, 183n, 192, 213, 226, 249n, 272n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 133n, 141, 195n, 217, 219n, 221, 226, 245, 356, 396, 441, 469

n: vermelding in een voetnoot