Goyaert Gzn Loef van der Sloot

1570 - 's-Hertogenbosch 13 oktober 1631

Cp

Goyaert Gzn Loef van der Sloot1

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 459; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 3268; OSA 180, f 94.
2.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen I, 334; sH, R 1603, f 326, 25 mei 1648.
3.OSA 182, f 23, 14 april 1603.
4.OSA 182, f 132v, 13 februari 1609.
5.OSA 178, 29 juli 1628.
6.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

3268. LOEFF VAN DER SLOOT, Godefridus

482
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 482
Zegelstempel

Zegelstempel van Godfried Loeff, schepen van 's-Hertogenbosch 1609

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07362)
Zuylen

373. Godefridi Loeff

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 482

n: vermelding in een voetnoot