Bartholomeus Loef

1511'13 - 7 juni 1593

Genealogie
Schuttelaars

Bartholomeus Loef

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 25; PB 177v , 202r, 390v; SP 1332 179v, 1344 687v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 327, II 55, III 159; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 26.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Bartholomeus Loeff, schepen van 's-Hertogenbosch 1548

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07331)
Zuylen

294. Bartholomei Loeff

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 490-491

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 127, 129, 141, 217, 226, 229, 245, 256, 257n, 335, 349, 354, 372, 374, 375n, 388, 394, 395, 395n, 396, 411, 441, 469

n: vermelding in een voetnoot