Bartholomeus Gzn Loef van der Sloot

's-Hertogenbosch 1576 - Boxmeer 20 november 1654

Archief
Cp

Bartholomeus Gzn Loef van der Sloot1

Noten
1.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 491; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 3263.
2.Bartholomeus Loef overleed te Boxmeer.
3.Glebbeek, De kerkfabriek van Sint-Jan, 196.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

3263. LOEFF VAN DER SLOOT, Bartholomeus

482
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 482
Zegelstempel

Zegelstempel van Bartholomeus Loeff van der Sloot, schepen van 's-Hertogenbosch 1605

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01132)
Zuylen

367. Bartholomei Loeff

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 482

n: vermelding in een voetnoot