Henricus vanden Loe

Bichelaer, van den

246. Loe, Henricus vanden - de Oesterwijck

Noten
1.GAH, RA 1248, fo.48v (1478), RA 1257, fo.181r-v (4 okt.1487), RA 1258, fo.112r (15 okt.1488), fo.151v (1488/89), RA 1259, fo.146v (1489/90), RA 1261, fo.26r (27 jan.1492), RA 1263, fo.43v (1493), RA 1265, fo.247r (1495/96), RA 1268, fo.311v (1500); Bijlage II 211.2, 394.1, vgl. 182.27, 289.1.
2.RANB, KDOG, 1132 (regest 393) (8 nov.1481); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 209, II 163, 219, 380; GAH, RA 1258, fo.112r (15 okt.1488); Bijlage II 5.94 (beneficiant), 52.7 (hand), 246.6, 246.10, 246.14, 246.16, 246.28, 246.29 (woonhuis); Schutjes, Geschiedenis, IV 205; Bijsterveld, Laverend, I 392 nr.3450 (hij was echter zeker niet dezelfde als de Henr. Multz de Oesterwijck die op 11 okt.1485 aan de Keulse universiteit werd ingeschreven en daar op 12 dec.1486 de graad van baccalaureus artium behaalde, zie: Keussen, Die Matrikel, II 179 nr.2).
3.Bijlage II 30.1, 86.3, 246.1 t/m 246.29; Tabel 3.2, nrs.46, 47, 48, 49 en 52; GAH, RA 1261, fo.122r (17 nov.1491); Verwijzingen naar notariŽle akten: Bijlage II 27.9, 64.1, 182.23, 182.25, 246.7, 246.11; GAH, GG 611 (1492/93); GAH, OA B7, fo. 40v (21 maart 1494 en 5 mrt.1496); GAH, IVR 415 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1497/98; OLVB 52, band 5bis, fo.141r (1497/98).
4.APB, St.Jan II, Obituarium, p.179, p.421; OLVB 49, fo.33r; OLVB 52, band 5bis, fo.342r (1500/01); GAH, GG 618 (1500/01); APB, St.Jan II, kwitantie t.o.v. heer Dirck Spijs (nr.369), [1500/01]; Tabel 3.2, nrs.51 en 52; GAH, Coll.Aanvv. 8085, fo.28v (10 jan.1506); Vgl.: Bijlage II 246.14, 246.28 (bontwerkers).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)