afb.

Familie Van den Loe

Literatuur en bronnenpublicaties

J. van der Loo, 'De Loe's in Noord-Brabant' in: Taxandria (1941) 182-189

n: vermelding in een voetnoot