Matthaeus Loden

1665 - Grave 6 december 1733

Kloosternaam: Joannes Franciscus (of ook Joannes) van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Petrus en Ida Maes. Gedoopt op 21 september 1665; geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit (Artes) op 27 januari 1683. Ingekleed op 30 november 1683. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Mechelen op 6 april 1685; tot diaken gewijd te Gent op 3 april 1688 (woont dan in Gent); tot priester gewijd aldaar op 20 september 1689 (woont in Gent). Woont in Velp in 1692-1693 en 1704-1720; jurisdictie Roermond in 1692-1714. Biechtvader in Grave in 1714. Jurisdictie in Antwerpen in 1729 en 1733. Sterft te Grave op 6 december 1733, begraven in Velp.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 440; 6 (1951), blz. 225; 7 (1952), blz. 399, nr. 2809; 9 (1955), blz. 199; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 481.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

3260. LODEN, Mattheus

481
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 481
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 481

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 440; VI (1951) 225; VII (1952) 399; IX (1955) 199

n: vermelding in een voetnoot