DaniŽl de Lobell

's-Hertogenbosch 9 februari 1678 - 's-Hertogenbosch 28 maart 1757 (79)

Brouwer, Meijer en Schellekens

66. Mr. DaniŽl de Lobell

32
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 32-33
Genealogie
Hermans

236. Daniel de Lobell 1714

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

139
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Daniel de Lobell

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Daniel de Lobell, schepen van 's-Hertogenbosch 1714

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07404)
Zuylen

472. Daniel de Lobell

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 488

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 32-33

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 49

n: vermelding in een voetnoot