Jacobus van der Linden

1613 - Antwerpen 12 december 1680

Kapucijn (broeder) van de Vlaamse provincie.
Kloosternaam: Rainerus van 's-Hertogenbosch.
Zoon van Jacobus en Christiana ... Gedoopt rond 1613. Inkleding te Lier op 6 augustus 1635. Geprofest te Ieper in 1636. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Gent op 5 juni 1637. Tot subdiaken gewijd aldaar op 18 juni 1639. Sterft in Antwerpen op 12 december 1680.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 352, nr. 3997..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 352

n: vermelding in een voetnoot