prof. Lucas Lindeboom

Zwollerkerspel 17 januari 1845 - Kampen 4 januari 1933 (87)

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 14 oktober 1866 - 26 januari 1873
Bronsveld
1872 's Hertogenbosch, 3 Nov. Het treurig berigt werd ons bekend, dat onze Leeraar, Ds. L. Lindeboom, een beroep naar Zaandam ontvangen en aangenomen had. (pag 1308)
Literatuur
Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1872.
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 3 (1988) 250-253

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 259

n: vermelding in een voetnoot