Theodericus de Lieshout

Bichelaer, van den

243. Lieshout, Theodericus de - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1231, fo.167r (7 nov.1460), RA 1265, fo.373v (19 sept.1497); Wolf, "Archieven ... partikuliere gasthuizen", IV 165; GAH, GB 306 (15 juli 1460), 318 (25 juni 1465); GAH, IVR 409 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1474/75; GAH, GG 610 (1491/92); Van Rooij, Het oud-archief, II 432 nr.1564; Bijlage II 5.93.1, 5.96, 5.101, zie ook 5.28; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 424, 428.
2.De Beer, "Boekverluchters", 489; De Beer, "Petrus Alamire", 505-512; OLVB 89 (cartularium), fo.1r-233v; OLVB 52, band 10bis, fo.65v (1525/26), band 11, fo. - (1535/36 vv.); GAH, THG, Cartularium (na 1515); GAH, IVR 419, 1520/21; Bijlage II, hand: 62.1, 150.1, 151.3, 182.11, 182.16, 182.18, 182.19, 182.23, 224.1, 225.8, 225.11, 225.12, 225.13, 343.1, 343.2, 343.4, 343.6, 343.7, 347.1, 420.16, getuige: 225.8, 225.9, 225.11, 225.12, 309.1, vgl. 27.34 (1518: Theodericus Artss de Lieshout, steenhouwer); RANB, KDOG 20 (19 dec.1532).
3.Bijlage II 243.1 t/m 243.5; GAH, OA B53 (1547) (vgl.: Blondé, De sociale structuren, 179-181); Verwijzingen naar notariële akten: RANB, Coll.VDM 10 (15 juli 1528); Door Dirck gecollationeerde afschriften: Bijlage II 5.20, 70.1, 131.1, 131.4, 131.19, 131.22, 144.1, 157.1, 157.5, 157.9, 164.1, 173.36, 223.20, 237.10, 237.12, 237.26, 246.21, 248.4, 264.21, 264.62, 318.6, 318.9, 326.1, 353.3, 353.9, 353.26, 372.2, 382.11, 392.2, 399.1, 403.1; OLVB 46/47, passim (1505-1530); THG - (21 juli 1515); Vgl.: Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 77 (1556: dominus Thomas Theoderici de Lieshoudt, rector van het H.Sacramentsaltaar in de St.Willibrorduskapel te Berghem).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)