Franco Nicolai de Lieshout

Bichelaer, van den

242. Lieshout, Franco Nicolai de

Noten
1.Bijlage II 242.1; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 138, II 25, 214, 283; GAH, GG 2568 (21 mrt.1539).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)