afb. Onbekend

Antonius (Toon) van Lieshout

's-Hertogenbosch 6 juli 1865 - 's-Hertogenbosch 2 juli 1937 (71)

Functies

Antonius van Lieshout

Functies / onderscheiding(en)

  • Directeur Maatschappij De Katholieke Illustratie en drukkerij H. Berger, 1911
  • Lid van de R.K. Middenstandsvereniging
  • Vice voorzitter 's-Hertogenbossche Kegelbond
Genealogie
Witmer

Toon van Lieshout (1865-1937)

'De IJzeren Man’, een halve eeuw gewijd aan de Katholieke Ilustratie1


Noten
1.Deze tekst was niet tot stand gekomen zonder de hulp en inbreng van Lambert van Lieshout, kleinzoon van Antonius
2.Archief prof. P.J.M. Aalberse. Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Radboud Universiteit Nijmegen.
3.Jubileumboek kegelclub Mobilia 1917-2017 en archief kegelclub Mobilia.
4.Adresboek 1865. Bossche Encyclopedie.
5.'Een merkwaardige krijgsgevangenschap in 1833' in: Neerlandia 89 (1985)
6.Nationaal Archief militaire stamboeken. Landmacht 1813-1924.
7.Gemeentearchief Gemert-Bakel, 5407 AG0003.
8.Dr. J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw, St. ZHC, Tilburg (1976) 396-397
9.Katholieke Illustratie, 7 september 1921, pg. 599.
10.Tijn Hottinga, De Katholieke Illustratie: De Verkochte bruid. Honderd jaar tijdschriftgeschiedenis Tirion uitgevers b.v., Baarn, december 2000.
11.Hennie Molhuysen, Brabants Dagblad 1 februari 1990.
12.Gearchiveerd bij het Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit te Nijmegen.
13.Algemeen Handelsblad 11 april 1916.
14.Nieuwe Tilburgse Courant, 3 augustus 1914.
15.Overijsselsch Dagblad, 12 februari 1931.
16.Gedenkboek Honderdjaar Kegelclub Mobilia 1917-2017 en Schetsboek van Mobilia Materiaal ter inzage gegeven door president dhr. J. Mollee te Rosmalen.
17.Archief prof. P. Aalberse, Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen.
Francis Witmer, 's-Hertogenbosch 13 juli 2020
Afbeeldingen