Petrus Henricus van Liempt

Druten 26 augustus 1794 - 's-Hertogenbosch 28 mei 1872 (77)

Functies

Petrus Henricus van Liempt

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd te Munster, 16 augustus 1818
  • Kapellaan Parochie St. Jan te 's Bosch, 18 september 1818
  • Rector dier Parochie, 8 januari 1829
  • Deken van 's Bosch en Plebaan van St. Jan, 21 september 1840
  • Ridder der Orde van den Nederlandsche Leeuw, 28 november 1840
  • Doet afstand van Dekenale en Pastorele bediening, 22 september 1856
Genealogie
Schutjes

1840. Petrus Henr. v. Liempt

319
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 319
Afbeeldingen
  • 28 mei 1872
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch II (1841) 154

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 319

n: vermelding in een voetnoot