Jan van Liebergen

1519 - 5 december 1570

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Liebergen

Literatuur
PB 395r; SP 1358 214v, 1364 22v, 1369 250r-251v, 1385 296r, 1396 377rv; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 379, III 302.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Johannis de Liebergen

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 482

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 62, 63, 115

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273, 274, 282

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 337

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 221, 227, 257, 276, 372, 374, 469

n: vermelding in een voetnoot