Johannes Leyendecker (zoon van Isaäc)

Schipluiden 23 december 1667 - 5 augustus 1722 (54)

Functies

Johannes Leyendecker

Functies / onderscheiding(en)

  • 1691. Ambassadepredikant Stockholm (Zweden) 15 augustus 1691 tot 11 augustus 1701
  • 1701. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1710), 30 oktober 1701
Lieburg

Johannes Leyendecker

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1701-1722
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

23. Johannes Leyendecker

Purmerend 1668 - 's-Hertogenbosch 5 augustus 1722
248
249
Literatuur
Boekzaal, XV (aug. 1722), 242-243; LXXXXI (nov. 1755), 629-631; BWPG V 793-794; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 143-145; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 22-23; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 352; SASSEN, Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch, 1636-1810 (Amsterdam 1963) 83-84; SEPP, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16de en 17de eeuw (Leiden 1873-1874) II 116-117; SMITS / YSSELT, De grafzerken, de wapen- en rouwborden der St. Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 258; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) VIII 122; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 73-75.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 248-249
Artikelen
1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam - 1963
dwc.knaw.nl
1969

F.L.R. Sassen

Johannes Leyendecker
Purmerend 1668 - 's-Hertogenbosch 5 augustus 1772
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 248-248
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) VIII, 72, 74, 143, 144, 145, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 221, 392

Varia Historica Brabantica III (1969) 188, 243, 248-250

n: vermelding in een voetnoot