Johannes Leydecker

's-Hertogenbosch - 1384

Bichelaer, van den

237. Leydecker, Johannes (Johannis) - de Buscoducis

Noten
1.GAH, THG 166 (2 sept.1327), 292 (10 okt.1346); OLVB 52, band 0, fo.5r, fo.5v (1336/37) etc.; Bijlage II 200.6; Vgl.: APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.131.
2.Querling, Die Entwicklung, 13, 25, 26, 29, 30 noot 128, 92, 101; Koechling, Untersuchungen, 64; Gerig, FrŁhe Notariats-Signete, 16; Van Dijck, "Eindhovense erudieten", 27; Bijlage II 237.1, 237.2, 237.12, 237.13; Verwijzingen naar notariŽle akten: OLVB 52, band 0, fo.26r (1354/55), fo.27v (1355/56); Bijlage II 264.15, 265.1, 353.29.
3.Bijlage II 50.1, 237.4, 237.8, 237.9, 237.33; Tabel 3.2, nr.1; GAH, THG 706 (3 apr. t/m 5 juli 1371).
4.OLVB 52, band 0, fo.39r (1363/64), fo.56r (1372/73), fo.63r (1375/76); Bijlage II 258.3, vgl. 159.1, 264.20, 370.9, 370.10, 370.13, 399.1; OLVB 49, fo.26r; Hens e.a., Mirakelen, 437 nr.247; Vgl.: APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.39.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 479

n: vermelding in een voetnoot