Otto de Lewis

Bichelaer, van den

239. Lewis, Otto de

Noten
1.Oosterbosch, "Openbare notarissen", xxxiv, 46, 88, 309, 461-464, 484-485, 517; Pieyns-Rigo, Brouette, "Seings manuels", 100; Pieyns-Rigo, "Notaires", 329; Pieyns-Rigo, "La juridiction", 198; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Brabant", 20; Martens, "Notarishandmerken", 177; Van Mingroot, "Het middeleeuwse bronnenmateriaal", 432; RAH, St.Truiden, ch.555 (20 mrt.1316 kerststijl of 12 mrt.1317 paasstijl); Erens, De oorkonden der abdij Tongerloo, II 364-365 nr.521, 383-384 nr.534, 425-426 nr.559; Habets, De archieven ... Thorn, I 150-153 nr.145.
2.Bijlage II 239.1, 239.2; Erens, De oorkonden der abdij Tongerloo, II 364-365 nr.521, 383-384 nr.534; Van Spilbeeck, "Bijdragen", 457-476. Zie ook hoofdstuk I, § 1.5.1. Henric, wapendrager en heer van Mierlo, trad in 1306 ook als getuige op in de akte van Theodericus de Rosut, zie: Bijlage II 341.1.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)