Jacobus Wolteri de Leodio

Bichelaer, van den

238. Leodio, Jacobus Wolteri de

Noten
1.Keussen, Die Matrikel, I 21 nr.155; GŲller e.a., Repertorium Germanicum, II 550-551; Analecta Vaticano-Belgica, VII 134 nr.7, 175 nr.64, 181-182 nr.72, 528 nr.656; Bijsterveld, Laverend, I 329 nr.2657 (hij was echter pastoor van het Bossche Groot Begijnhof vanaf 1405, niet 1401); "Van Ludic" komt als achternaam in Den Bosch in deze periode niet of nauwelijks voor, vgl.: Hens e.a., Mirakelen, 290 nr.113 (2 juni 1383: her Godaert van Ludic, priester); OLVB 52, band 3, fo.342r (1468/69) (Johannes de Leodio).
2.Bijlage II 160.6, 202.1, 238.1 t/m 238.11, 308.10, 382.2, 382.5, 382.16, 382.17, 382.30, 382.40; AAB II, hs. Kievits, p.16; Schutjes, Geschiedenis, IV 234-235; Verwijzingen naar notariŽle akten: GAH, OA B3 (1400); OLVB 52, band 1, fo.7v (1400/01), fo.72v (1411/12), fo.90v (1414/15); Bijlage II 153.1, 382.53.
3.Bijlage II 238.3 t/m 238.7, vgl. 238.8 en 238.9 (plaats); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 83, 86, 88, 90; Schutjes, Geschiedenis, IV 367; GAH, GB 151 (20 jan.1420); De Busco, "Oorkonden", 153; GAH, RA 1212, fo.19r (18 dec.1441), RA 1221, fo.165r (9 sept.1451), RA 1249, fo.165r (12 jan.1480); APB, St.Jan II, Obituarium, p.65; Tabel 3.2, nr.9.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)