Cornelius Lemannes

1599 - 1668

Abels en Wouters

Lemannus (Leemans), Cornelis

Geboren te Turnhout in 1599; studie te Leiden (imm. 10 november 1622, theologie); predikant te Broek in Waterland, augustus 1626; 's-Hertogenbosch, bevestigd 23 mei 1632; overleden te 's-Hertogenbosch 20 september 1668.
De grote kerkelijke vergadering van 's-Hertogenbosch I (1985) 28
Functies

Cornelius Lemannes

Functies / onderscheiding(en)

  • 1626. Predikant Broek in Waterland, 25 augustus 1626
  • 1632. Predikant 's-Hertogenbosch, 3 februari 1632
Lieburg

Cornelius Lemannes

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1632-1668
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Artikelen
1949

Van Alphen

Cornelius Leemans
Gekomen van Broek in Waterland 23 mei 1632, emeritus 1667
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 264
 
Vermelding
1673

Resoluties Raad van State 1672-1702

Zaterdag 16 september 1673. Rekest van Emmerentiana Kersseboom weduwe van wijlen de predikant Lemanus te 's-Hertogenbosch. Besloten wordt de rentmeester der geestelijke goederen te vragen haar jaarlijks volgens gebruik in het land een bedrag van 100 gl. uit te keren.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 96

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 322-326, 330, 335-338, 344, 354, 359-371, 374-378

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 220

Varia Historica Brabantica III (1969) 345, 355

n: vermelding in een voetnoot