Laurens Janzn de Leeuw

1590 - ?

Cp

Laurens Janzn de Leeuw

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen III, 170.
2.Aelken was eerder gehuwd met Jan Leenaerts (sH, R1857, f 164, 30 januari 1627).
3.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 3130.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

3130. LEEUW, Laurentius Joannis de, alias LEO, alias JOANNIS

467
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 467
Zegelstempel

Zegelstempel van Laurens Janssen de Leeuw, schepen van 's-Hertogenbosch 1623

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01145)
Zuylen

390. Laur. de Lew

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 467

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 279

n: vermelding in een voetnoot