afb.

Jacobus Theodorus Franciscus (Koos) van der Leeuw

's-Hertogenbosch 16 januari 1912

Koos van der Leeuw had als timmerman in dienst van de Godshuizen een bijdrage aan de inrichting van de eerste studio van de ORVA, de zieken- en bejaardenomroep die als huisomroep van Reinier van Arkel in 1959 is opgericht.
Stadsgezichten

Koos van der Leeuw: de eerste huisomroep ORVA

door Paul Kriele

89
90
„Stadsgezichten” een Bosch' album (1990) 89-90
Literatuur en bronnenpublicaties

Paul Kriele, Stadsgezichten een Bosch' album (1990) 89-90

n: vermelding in een voetnoot