Henrick de Leeuw

? - 1517

Genealogie
Schuttelaars

Henrick de Leeuw

Literatuur
GAH OA A232 102v; PB 27v 46r, 47v; SP 1270 276r, 1276 38v, 1278 199v, 1279 225r, 1288 131v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 267, 268, 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 245, 275, 469

n: vermelding in een voetnoot