Dierck de Leeuw

1572 - 1637

Artikelen
2015

Jos Welzen

Wie was "den manfaften en vromen capiteyn Dierck de Leeuw"?1
Bossche Kringen 3 (2015) 31-35
 
2015

Jos Welzen

Wie was "den manfaften en vromen capiteyn Dierck de Leeuw"?2
Bossche Kringen 5 (2015) 21-23
 
2015

Jos Welzen

Wie was "den manfaften en vromen capiteyn Dierck de Leeuw"?3
Bossche Kringen 6 (2015) 20-23