Jan van de Leemputte

's-Hertogenbosch 11 september 1589 - 's-Hertogenbosch 9 maart 1629 (39)

Cp

Jan van de Leemputte

Noten
1.Taxandria (1942) 61; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 3117; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 476.
2.DBL 33 (1984) 178.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

3117. LEEMPUTTE (Leemput), Joannes van den

466
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 466
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

104
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van den Leemput, schepen van 's-Hertogenbosch 1621

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01142)
Zuylen

385. Johs. vn Leemputte

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 466

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 476

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278, 279

n: vermelding in een voetnoot