afb.

Familie Van den Leemputte

De Bossche familie Van de Leemputte kwam uit de Leemputte bij Rijckevorsel en verspreidde zich na 1629 weer naar het zuiden toe. In het Pensioenboek fol. 130 wordt in 1516 een Adriaan van de Leemputte genoemd als zoon van Peter van Antwerpen. Deze Adriaen trouwde Pauline de Cuyper, en daarna Hadewich (overleden 6 september 1539) dochter van Gerard Kemp en van Hadewych Verschuylen. Hij is identiek aan de Adriaen, vermeld bij Smits, Grafzerken p. 302 en overleden op 26 oktober 1548. Vanaf ca. 1510 woonde de familie te ís-Hertogenbosch en bekleedde anderhalve eeuw hoge kerkelijke en sociale functies. Latere leden van de familie werden jonkheer genoemd door hun bezit van enkele heerlijkheden of door hun hoge posities, zoals heer van Zichem, heer van Terbeeken, heer van Bleesbeeke. Vanaf ca. 1650 woonden er geen aanzienlijke Van de Leemputtes meer in de stad.
Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 474
Artikelen
1984

C.C.J. Aarts

Van der Leemputten : Regentengeslacht uit 's-Hertogenbosch
De Brabantse Leeuw (1984) 167-186
 
1986

J. Belonje

Een afgedwaalde Van Leemputten?
De Brabantse Leeuw (1986) 46-47
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 474-477

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 28

B.v.S., 'Een paar akten betreffende het geslacht Van den Leemputte' in: Taxandria (1942) 57-62

n: vermelding in een voetnoot