afb. J. de la Croix, 1783

ds. Conradus Leemans

Rijswijk (Woudrichem) 17 februari 1739 - Waalwijk 12 november 1810 (71)

Predikant o.a. te Jaarsveld, Baardwijk en Elshout.
BHIC

Resoluties Raad van State

donderdag 19 september 1782

245v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Patriciaat 84 (2002) 185-186

n: vermelding in een voetnoot