afb.

Jan Adriaenszoon Leeghwater

Artikelen
1858

J.G.W. Merkes van Gendt

Iets over de watermolens door Jan Adriaansz. Leeghwater, ingenieur en molenmaker van de Rijp, bij de belegering van 's-Hertogenbosch in 1629 gebruikt, en eenige daarmede in verband staande aanteekeningen.
De militaire spectator. Tijdschrift voor het Nederlandsche leger, 3e serie, 3e deel (1858) 400-412
 
1944

J.G. de Roever

Jan Adriaenszoon Leeghwater. Het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige.
Ahrend (Amsterdam 1944)
 
1975

Dirk de Herder, Joep Monnikendam, Hans Woestenburg

Leeghwater
Edecea (Hoorn 1975)
 
1999

Hans de Laat, Carry de Laat

De persoon: Jan Adriaansz Leeghwater. Zijn rol en invloed tijdens het beleg van 1629
Werkstuk in het kader van de cursus Boschlogie III, module Vestingwerken.
s.n. ('s-Hertogenbosch 1999)
 
2013

Charles Limonard

De rol van Leeghwater bij het Beleg van 's-Hertogenbosch
KringNieuws 5 (2013) 22-24
 
2022

Jeff van Schijndel

Faam van Leeghwater voral gebaseerd op eigen ijdelheid
Bossche Kringen 4 (2022) 52-57
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 363

n: vermelding in een voetnoot