Johan van Leefdaal

Marckhoven 1660 - 's-Hertogenbosch 19 december 1714

Brouwer, Meijer en Schellekens

65. Johan van Leefdaal

32
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 32
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

127
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 32

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 473

n: vermelding in een voetnoot