Georges Jacques Laurillard dit Fallot

Rotterdam 29 april 1746 - 's-Hertogenbosch 8 januari 1803 (56)

Begraven: Sint Janskerk 12 januari 1803
Archief
Genealogie
Sassen

50. Georges Jacques Laurillard dit Fallot

322
323
325
Literatuur
Ned. Patr., XVIII (1928-29) 340; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 161; HAAG, La France Protestante (Paris 1846-1856, 2e éd. 1877-1888) VI (1856) 433-434; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 36; Le Gras 15; ROULET, Extraits des Actes du Conistoire de l'Eglise wallonne de Bois-le Duc, 1632-1867 (hs. 1881), texte revu et corrigé par R.F. le Gras (typoscript) (Bois-le-Duc 1966) 99, 101-103, 108; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 332-333.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 322-325
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 3 (1988) 244

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 161, 266

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.105

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 299-302, 304, 305, 322-325

n: vermelding in een voetnoot