afb.

Willem Maria van Lanschot

's-Hertogenbosch 13 april 1869 - Vught 4 oktober 1941 (72)

Vooraanstaande katholieke senator uit een bekende Bossche bankiersfamilie. Na de advocatuur en na een functie bij het Openbaar Ministerie te hebben bekleed, werd hij griffier van de Staten van Noord-Brabant. In 1913 Eerste Kamerlid en vanaf 1924 fractievoorzitter. Vervulde vele functies in het katholieke maatschappelijke leven.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1911-1941: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Parlementair Documentatie Centrum
Biografie

Willem Maria van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Brugmans

Lanschot, Mr. Willem Marie van

894
895
H. Brugmans, Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 894-895
Duijvendak

Mr. Willem Maria van Lanschot

325
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 325
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Oranje-Nassau
Officier
1905, 28 augustus
Nederlandse Leeuw
Ridder
1922, 23 augustus
Oranje-Nassau
Commandeur
1938, 15 december
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

20v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1939

Lanschot, Mr. W.M. van

President Krijgsraad voor de Landmacht, 's-Hertogenbosch. Commandeur Oranje-Nassau.
Biografisch Jaarboek : De Nederlandsche Ridderorden 1937-1938 (1939) 126
1941

Advertentie

Mr. W.M. van Lanschot †
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant maandag 6 oktober 1941
Boeken
1929

Mr. W.M. van Lanschot e.a.

Het Militaire Vraagstuk in het Koninkrijk der Nederlanden
's-Hertogenbosch 1929
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Jaarboek : De Nederlandsche Ridderorden 1937-1938 (1939) 126

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 60, 71, 141, 187, 189, 213, 269

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 81

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 465

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 203; Bijlage 47, 50

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 325, 333

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 209

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 256, 261, 264, 265

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 90

Nederland's Adelsboek (1938) 158; (1949) 84-85; (1957) 50, 51; (1962) 51, 53; (1969) 60, 63; (1977) 267; (1984) 325

n: vermelding in een voetnoot