afb.

Karel van Lanschot

's-Hertogenbosch 4 december 1869 - 's-Hertogenbosch 12 oktober 1945 (75)

Met ingang van 1 januari 1901 werden Fried van Lanschot Jr. (1868-1935) en zijn broer Karel van Lanschot (1869-1945) firmant. Samen leidden ze de firma door de beurscrisis van 1907. Vanaf 1909 volgde een opleving, die in 1913 overging in een lichte recessie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam het tot oprichting van nevenvestigingen van de firma. In Amersfoort, Driebergen, Zeist, Tegelen, Venlo, Oosterhout en Valkenswaard bestonden er op het einde van de Eerste Wereldoorlog vestigingen van F. van Lanschot's Bank. In de jaren twintig kwamen de firmanten op dit beleid terug.
Karel van Lanschot hield zich voornamelijk bezig met het incassobedrijf en het beheer van de wisselportefeuille. Hij werkte nauwgezet en zorgvuldig. Hij was de juiste man voor het verzekeren van de goede gang van zaken op het kantoor zelf.
corporate.vanlanschot.nl
Duijvendak

Karel van Lanschot

326
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 326
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

20v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 140

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 465-466

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 326, 364

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 267, 268, 277, 303

Frans Govers, De polsslag van de tijd (1997) 73, 78, 82, 84, 92

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires (1987) 62, 63

Nederland's Adelsboek (1973) 260; (1975) 390; (1981) 329; (1983) 514

n: vermelding in een voetnoot