afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 17 april 1935

Frans Johan van Lanschot

's-Hertogenbosch 16 september 1875 - Helvoirt 28 oktober 1949 (74)

Archief
Biografie

Frans Johan van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Duijvendak

Mr. Frans Johan van Lanschot

326
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 326
Functies

Frans Johan van Lanschot

Functies / onderscheiding(en)

  • Burgemeester 's-Hertogenbosch, 1917-1941
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (goud), september 1941
Genealogie
Oe gotte kčk daor

Drie bomen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 22 november 1984
Ridderorden

Lanschot, Mr. Frans Johan

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 211
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

23v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1928

Redactie

De boomplantdag in Den Bosch
Brab. III (14 maart 1928)
 
1935

Redactie

Burgemeester van Lanschot benoemd tot de ridder in de Orde van den Ned. Leeuw
Noordbrabantsch Dagblad Het Huisgezin woensdag 31 juli 1935
 
1938

H. Brugmans

Lanschot, Frans Johan van
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 893-894
 
1941

Redactie

Notulen. Openbare vergadering van den gemeenteraad van 's-Hertogenbosch op vrijdag 29 augustus 1941 des namiddags te 4 uur. Punt van behandeling: ontslagaanvrage van den hoogedelachtbarenheer mr. F.J. van Lanschot uit zijn ambt van burgemeester van 's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1941)
 
1949

Verslaggever

Mr. F.J. van Lanschot, oud-burgemeester van 's-Hertogenbosch overleden
Proviciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, zaterdag 29 oktober 1949
1950

H.J.M. Ebeling

In memoriam mr. F.J. van Lanschot. Oud-burgemeester van 's Hertogenbosch overleden te Helvoirt op 28 october 1949
Jaarverslag Vereeniging voor Penningkunst 1949.
s.n. (Amsterdam 1950) 7, 10
 
1958

H.F. van den Eerenbeemt

Ontginningen in Noord-Brabant bij de aanvang der 19e eeuw. De activiteiten van Th.C. van Rijckevorsel, A. Martini en F. van Lanschot in Vught
Brabantia 7 (1958) 113-138
 
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor : Drie bomen
Brabants Dagblad donderdag 22 november 1984
 
1985

Redactie

Lanschot, Frans van
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 383
 
1992

Th. Cuijpers, M. van der Heijden, J. van Oudheusden, H. Roosenboom, e.a.

Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders
Boom - Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (Meppel - Amsterdam - 's-Hertogenbosch 1992)
 
1993

A. Vos

Burgemeester van Lanschot is verdrietig
Tussen De Voorn en Loevestein 82/83 (1993) 170-171
 
1995

Ton Kappelhof

Burgemeester - burgervader : De installatie van burgemeester F.J. van Lanschot in 1917
's-Hertogenbosch 4 (1995) 129-132
1995

Jan Walravens

Bossche burgemeesters in perspectief 1850-1970
's-Hertogenbosch 4 (1995) 115-128
Boeken
1956

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

F. van Lanschot als intermédiaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846)
Centrale drukkerij | Nijmegen 1956
 
1972

F.G.G. Govers

Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901
Stichting Zuidelijk Historisch Contact XXV | Tilburg 1972
 
Kunstafbeeldingen

Portret van burgemeester F. van Lanschot, ca 1917

Herman Moerkerk (1879-1949)
(grafiet, Oost-Indische inkt op papier, 14.3 x 9.9 cm)
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 10534.04)

Portret van burgemeester F.J. van Lanschot, 1947/48

Jan Sluijters (1881-1957)
(olieverf op doek, 95.0 x 124.0 cm)

Collectie stadhuis 's-Hertogenbosch
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 11785.036)
Afbeeldingen
  • 1925
  • 1935
  • 28 oktober 1949
Literatuur en bronnenpublicaties

Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (1994) 289

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 71, 79, 86-87, 93, 108, 176, 188

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 80-81

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 463-464

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 47, 50, 108, 156, 169

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 326, 333

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 322

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 379

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 19, 300, 337, 374, 379, 425, 430

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 30n, 256, 263, 267, 268

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 234

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 64-66, 78, 176

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 64, 67, 153, 240, 243

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 159

Paul Kriele, Ge kunt me nog meer vertelle... (1989) 151-153

Nederland's Adelsboek (1930) 149; (1934) 151; (1937) 19; (1938) 158; (1942) 37; (1949) 85; (1955) 189; (1960) 184; (1965) 250; (1967) 173; (1969) 63; (1971) 249; (1974) 184; (1980) 236; (1982) 357; (1987) 240

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 83, 100, 134, 164, 267, 430

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 211

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 49n, 61n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 239, 273, 276, 318, 344, 362-365, 372, 396-399, 400

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 79

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 11, 15, 17, 40

n: vermelding in een voetnoot