afb. Fotopersbureau Het Zuiden

Franciscus Antonius Augustinus (Franciscus) van Lanschot

's-Hertogenbosch 28 augustus 1768 - 's-Hertogenbosch 21 februari 1851 (82)

Biografie

Franciscus Antonius Augustinus van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Brabantse biografieŽn

Franciscus van Lanschot (1768-1851)

koopman

102
103
104
105
106
Bronnen
ēH.F.J.M. van den Eerenbeemt, F. van Lanschot als intermťdiaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846), Nijmegen z.j.
ēH.F.J.M. van den Eerenbeemt (red.), Bankieren in Brabant in de loop der Eeuwen, Tilburg 1987
ēF.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot, 1737-1901, Tilburg 1972
ēF. Govers, Het Gewoel der Affaires. Momenten uit 250 jaar F. van Lanschot Bankiers NV, 1737-1987, 's-Hertogenbosch 1987
Charles Jeurgens in 'Brabantse biografieŽn' I (1992) 102-106
Duijvendak

Franciscus Antonius Augustinus van Lanschot

323
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 323
Genealogie
Juten

Franciscus Antonius Augustinus van Lanschot

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 49
Mommers

Lanschot, Franciscus Antonius Augustinus van

R.K.

450
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 450
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 85
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 49
 
1942

H.P.W. van Ravestijn

Het bedrijf onder leiding van Franciscus Antonius Augustinus (1799-1851)
De firma F. van Lanschot sinds 1737 ('s-Hertogenbosch 1942) 79-109
 
1953

A.R.M. Mommers

Lanschot, Franciscus Antonius Augustinus van
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest II (1953) 450
 
1972

F.G.G. Govers

F.A.A. van Lanschot 1768-1800
Stichting Zuidelijk Historisch Contact XXV (1972) 30-36, 102-148
 
1992

K.J.P.F.M. Jeurgens

Franciscus van Lanschot (1768-1851) : koopman
Brabantse biografieŽn 1 (1992) 102-106
2003

Theo Hoogbergen

Beroemde Bosschenaren (III) : Aandacht voor meer persoonlijkheden
Bossche Bladen 1 (2003) 22-23
Boeken
1972

F.G.G. Govers

Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901
Stichting Zuidelijk Historisch Contact XXV | Tilburg 1972
 
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 5 (1887) 74

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 47, 49, 75, 138

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 326; Bijlage 156-157

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 56, 323, 339, 355, t5.2, t6.3, t7.1, t10.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 103n, 132, 220, 238, 255, 264

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 104, 132, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 146

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 96, 114, 115, 124, 127-129, 131, 132, 134, 136-139, 141, 143, 145, 148-157, 159-161, 129, 193, 212, 214

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 227, 230, 233, 245, 251, 252

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 118

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989)

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires (1987) 31-39, 42, 44, 46

K.J.P.F.M. Jeurgens, 'Franciscus van Lanschot (1768-1851)' in: Brabantse biografieŽn 1 (1992) 102-106

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 43, 49; (1910) No. 92

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 95, 350, 368

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 37, 38, 246, 250, 450, 514

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 328

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 442

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 85

n: vermelding in een voetnoot