afb.

Eppo Paul van Lanschot

's-Hertogenbosch 26 januari 1871 - Ginneken en Bavel 8 oktober 1940 (69)

Functies

Functies / onderscheiding(en)

  • Advocaat en procureur te 's-Hertogenbosch
  • Burgemeester Breda, 1907-1915
  • Lid sociėteit De Zwarte Arend
  • Voor zijn hulp aan Belgische vluchtelingen ontving hij de medaille van Koning Albert
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

21v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 71, 288

n: vermelding in een voetnoot