afb. 1860

Augustinus Jacobus Arnoldus van Lanschot

's-Hertogenbosch 19 april 1834 - 's-Hertogenbosch 20 november 1919 (85)

Archief
Biografie

Augustinus Jacobus Arnoldus van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Duijvendak

Augustinus Jacobus Arnoldus van Lanschot

324
325
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 324-325
Genealogie
Artikelen
1940

Fr. de Bekker

Uit Vughts Verleden : Het beroemde historische kasteel Maurick
Noordbrabantsch Dagblad het Huisgezin donderdag 7 november 1940 | 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1949) 85; (1963) 53; (1969) 63

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 64, 66, 140-141, 171

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 159

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 324-325

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 188, 209

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 141, 231, 232, 234, 236, 237, 241, 243, 247, 250, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 278, 283, 284, 291, 298, 302

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires (1987) 54-57

Frans Govers, De polsslag van de tijd (1997) 66-69

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 90, 98

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules (2015) 124, 126

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 230

n: vermelding in een voetnoot