afb. Fotopersbureau Het Zuiden

Augustinus Cornelis (August) van Lanschot

's-Hertogenbosch 20 mei 1794 - Sint-Michielsgestel 25 juni 1874 (80)

Biografie

Augustinus Cornelis van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Duijvendak

Augustinus Cornelis van Lanschot

324
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 324
Functies

Augustinus Cornelis van Lanschot

Functies / onderscheiding(en)

  • Lid van het departement van de maatschappij tot Nut van het Algemeen, 1819
  • Bestuurslid van de Bossche spaarbank van het Nut, 1829
  • Regent van het roomsch armenweeshuis, 1837
  • Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1845
  • Zetter voor de Directe Belastingen in Den Bosch, 16 juni 1846
  • Lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant, 1850
Genealogie
Juten

Augustinus Cornelis van Lanschot

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 49
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 85
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 49
 
1942

H.P.W. van Ravestijn

De tweede helft van de negentiende eeuw
De firma F. van Lanschot sinds 1737 ('s-Hertogenbosch 1942) 110-131
 
1972

F.G.G. Govers

Augustinus Cornelis van Lanschot
Stichting Zuidelijk Historisch Contact XXV (1972) 228-246
 
Boeken
1972

F.G.G. Govers

Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901
Stichting Zuidelijk Historisch Contact XXV | Tilburg 1972
 
Afbeeldingen
  • -
  • -
  • 25 juni 1874
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 55

Nederland's Adelsboek (1938) 512; (1950) 429; (1958) 85

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 141, 217

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 123, 126-127

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 324, 343, t7.6

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 189, 209

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 252

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 12, 15

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 134n, 246n

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires (1987) 40, 41, 42, 43, 46-51, 56-57, 60

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 49

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 105

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 85

n: vermelding in een voetnoot