afb.

Familie Van Lanschot

Archief
Encyclopedie van Noord-Brabant

Van Lanschot

383
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 383
Artikelen
1952

B. de Roy van Zuidewijn

Van Lanschot
De Brabantse Leeuw (1952) 150
 
1952

Juten

Van Lanschot
De Brabantse Leeuw (1952) 165-167
 
1964

J.A. ten Cate

Christiaen Jan Maessone te Zundert en zijn afkomelingen in mannelijke lijn
De Brabantse Leeuw (1964) 117-182
 
Boeken
1994

Ch. Jeurgens en H. Meulenaars

Inventaris van de archieven van de familie Van Lanschot 1994-1900 (1982)
Rijksarchief Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch 1994 | ISBN 90-7437-606-1
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 46, 51, 68-69, 72-74, 77, 93, 99, 116, 128-129, 148, 187

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 462-470

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 135-136, 187, 196, 200, 209, 212; Bijlage 47, 50, 142, 203

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 323-326

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 104, 138, 176, 294, 295

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 129, 193

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 255

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires ('s-Hertogenbosch 1987)

Frans Govers, De polsslag van de tijd ('s-Hertogenbosch 1997)

A. van Griensven, F. van Lanschot Bankiers : Hooge Steenweg ('s-Hertogenbosch 2002)

A. van Griensven, F. van Lanschot Bankiers : Orthenstraat ('s-Hertogenbosch 2001)

G. J., 'Genealogische sprokkels : Van Lanschot' in: Taxandria (1922) 256

G.C.A. Juten, 'De oudste generaties der familie Van Lanschot' in: Taxandria (1924) 293-296

W.J.F. Juten, 'Het geslacht Van Lanschot' in: Taxandria (1901) 215-233

Jochem Kroes, Nederland's Patriciaat 1972-2009 (2016) 23-24, 26, 36, 49-51, 53-54, 56, 60, 62, 66, 82-83, 90, 94, 140, 155, 158, 171, 180, 182, 190, 200, 248, 250-251, 254, 282, 310-311, 326, 340, 357, 359, 361, 385, 392, 396, 401

Nederlandís Patriciaat LVIII (1972) 160-183

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 455

n: vermelding in een voetnoot