Frank van Langel

? - 1515

Bichelaer, van den

236. Langhel, Franco de

Noten
1.GAH, RA 1177, fo.243v (1386), RA 1181 (1397), RA 1182, fo.201v (1400/01), RA 1186, fo.47r (1408/09), RA 1213, fo.45r (31 jan.1443), RA 1220, fo.280r, fo.368v (1449/50), RA 1222, fo.333v (1451/52), RA 1228, fo.128r (1457/58), RA 1225, fo.163v-164r (13 en 14 nov.1454), RA 1238, fo.200r (1468/69), RA 1246, fo.142v (1476/77); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 18-22, 42, 43, II 7, 11-16; Bijsterveld, Laverend, I 283 nr.2204, 318 nr.2539, II 630 nr.2207, 650 nrs.2529 en 2530; Van Rooij, Het oud-archief, I 220 nrs.2911 en 2916, II 301 nr.1105, 302 nr.1110, 304-305 nr.1117, 308-309 nrs.1132 en 1133, 322-323 nr.1183, 405-406 nr.1467; OLVB 49, fo.33r; Schutjes, Geschiedenis, V 524; Vgl.: Bijlage II 236.17; GAH, GG 603 (1474/75); APB, St.Jan II, Obituarium, p.324; GAH, THG 1277 (2 sept.1400), 1657 (8 mei 1422); Vgl.: Wils, Matricule, II 4 nr.61 (Franco Johannis de Buscoducis, imm. 15 jan.1454, meester 9 mei 1457); Keussen, Die Matrikel, II 232 nr.19 (Henricus de Busco de Langhel, Leod. dioc., imm. 19 apr.1488, meester 10 mrt.1491).
2.Van Dijck, De Bossche optimaten, 121; Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel (edd.), Kroniek, 201; GAH, RA, bijlage I van de inventaris; OLVB 52, band 4, fo.14v (1469/70), band 4bis, fo.268v (1483/84), fo.307v (1484/85), band 5, fo.128r (148/89); Bijlage II 236.9, 236.10, 236.17, 236.21, 236.22, 236.26; Aanwijzingen voor ingrossatoren, zie o.a.: GAH, RA 1240, fo.233r (6 mrt.1471), fo.335r (1471), RA 1242, fo.202v (1472/73), RA 1250, fo.146r (22 mrt.1481), fo.292r (17 apr.1481), RA 1253, fo.204r (jan.1484), fo.322r (1484); Smulders, "Over het schepenprotocol", 160, 163, 164; Reizen: GAH, RA 1241, fo.248r (12 mei - 1juni 1472), fo.280v (11-18 sept.1472), RA 1243, fo.224v (16-21 febr.1474), fo.311v (23-30 sept.1474), RA 1244, fo.204v (13-20 mei 1475), RA 1248, fo.215v (17-26 juni 1479).
3.Ten Cate, De notariŽle archieven, 21; Spierings, Het schepenprotocol, 82 noot 68; NotariŽle concepten en minuten, zie o.a.: GAH, RA 1239, fo.87v (1470), RA 1240, fo.52v (14 mrt.1471), fo.193v (25 okt.1470), fo.248v (29 mrt.1471), fo.266v (8 mei 1471), fo.279r (18 juni 1471), RA 1241, fo.164v (27 okt.1471), fo.218r (6 mrt.1472), fo.266v (31 juli 1472), RA 1242, fo.218v (18 aug.1473), RA 1243, fo.172v (13 okt.1473), fo.190r (26 nov.1473), fo.206r (14 jan.1474), fo.250r (23 apr.1474), fo.302r (2 sept.1474), RA 1244, fo.218v (7 juli 1475), fo.252v (23 sept.1475), fo.257A (12 mei 1475), RA 1245, fo.173r (9 nov.1475), fo.184v (7 dec.1475), fo.199r (13 jan.1476), fo.263r (30 mei 1476), fo.274r (1 juli 1476), fo.286r (31 juli 1476), fo.290r (9 aug.1476), RA 1246, fo.143r (20 dec.1476), RA 1249, fo.139v (6 nov.1479), fo.294r (30 aug.1480), fo.297v (7 juli 1480), RA 1250, fo.292r (17 apr.1481), fo.344v (3 juli 1481), RA 1251, fo.386r (3 apr.1482), fo.414v (17 mei 1482), RA 1264, fo.204r-205v (17 juli 1495).
4.Bijlage II 236.1 t/m 236.28; Tabel 3.2, nrs.52 en 61; OLVB 49, fo.33r; GAH, RA, bijlage I van de inventaris; Verwijzingen naar akten: OLVB 52, band 3, fo.292v (1466/67), band 4, fo.14v (1469/70); GAH, RVA 706, p.38 (regest 108) (6 dec.1468), 760 (1470/71); GAH, GG 600 (1471/72), 603 (1474/75), 607 (1478/79); GAH, IVR 410 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1478/79; GAH, RA 1238, fo.237r (1468/69), RA 1248, fo.246r (28 juli 1479); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.71 (1 jan.1468 en juni 1472); RANB, HCMM 121, fo.91v (4 okt.1486); [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 29 nr.130; Bijlage II 64.2.1; Door Vranck van Langhel gecollationeerde afschriften: GAH, OA A526, fo.267v-268r, A527, fo.132v; GAH, Sassen 123 (regest 598) (26 juni 1481); Zie voor meester Peter van Bavelt uit Hilvarenbeek ook: Adriaenssen, Hilvarenbeek, 275; AAT II, 125, p.1 (16 mei 1546); GAH, THG - (2 apr.1560).
5.GAH, RA 1239, fo.87v (1470), RA 1242, fo.199v (1473), RA 1243, fo.169r (1473/74), RA 1244, fo.257A (12 mei 1475), RA 1250, fo.236v (27 jan.1481), RA 1259, fo.288r (1489/90), RA 1260, fo.208r (1490/91), RA 1265, fo.596v (22 jan.1497), RA 1266, fo.68r-v (23 mrt.1498), RA 1267, fo.294v (12 jan.1499), RA 1269, fo.256r (1501), RA 1272, fo.414v (3 aug.1504), fo.419v (9 aug.1504), fo.449v (18 nov.1503), vgl. RA 1213, fo.45r (31 jan.1443); Bijlage II 27.1, 162.3, 236.8, 236.24, 236.25, 236.27, 236.28 (getuige: Franco Vrancken s.), 246.21, 405.1; GAH, GB 389 (13 apr.1493), 390 (30 augustus 1494), 391 (30 aug.1494), 392 (idem); Spierings, Het schepenprotocol, 82 noot 68; Sanders, "Peter van Oss", 124-127; Jacobs, Justitie, 269; GAH, OA schepenzegels, nr.221; GAH, B12 (1502/03: 4%), B13 (1503/04), B14 (1504/05), B15 (1505/06: 5%), B21 (1511/12: 2.5%) (vgl.: Blondť, De sociale structuren, 143-145, 155-157, 166-169); OLVB 49, fo.33r; OLVB 52, band 5bis, fo.204r (1489/99), band 7, fo.233r (8 juli 1510), band 9, fo.52r (1514/15); Mogelijk had Vranck (senior) ook nog een zoon Jan, zie: GAH, RA 1263, fo.218v (1493/94); Een Wouter vander Rullen was kerkmeester van de St.Jan van 1506 tot 1525, zie: Glebbeek, "De kerkfabriek", 193; Bijlage II 27.11, 27.38 (zie ook onder notaris nr.199).
6.Van Bavel, Inventaris ... MariŽnkroon en MariŽndonk, I bijlagen I en IV; Schutjes, Geschiedenis, IV 584-585, V 467; Schillings, Matricule, III 523 nr.111; Bijlage II 27.36 (kwitanties d.d. 7 jan. en 17 apr.1520); Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 111-114; Jacobs, Justitie, 271, 272.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Genealogie
Schuttelaars

Frank van Langel

Literatuur
SP 1272 248v, 1283 221v-222r, 1285 395r, 1294 148v, 1316 376v-377r; SR 1510; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 111, III 181.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Ten Cate

Franco de Langhel

De notariŽle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 21, 120, 448
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

76r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Franco de Langel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Frank van Langel, schepen van 's-Hertogenbosch 1504

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01049)
Zuylen

221. Franconis de Langel

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 121

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 461

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 64

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 264, 386n, 468-469

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 82n, 99

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 160n, 277n, 333, 416n

n: vermelding in een voetnoot