Marcelius Servacii de Landonck

Bichelaer, van den

235. Landonck, Marcelius Servacii de

Noten
1.Bijlage II 235.1, 235.2, 235.3, 246.22.2; Gerlach, "Het testament", 207-212.
2.Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 227 nr.186, III nrs.811 en 821; Bijlage II 235.4, vgl. 266.4.1; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 173, II 396, vgl. II 293; Bijsterveld, Laverend, II 550 nr.1242, vgl. 296-297, I 375 nr.3258; Vgl.: Mommers, Geschiedenis, 45, 102 (Servatius Wilhelmi de Endhoven, notaris en vicaris te St.Oedenrode, 1562-1597).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)