Valerius van (der) Lande

1625 - 's-Hertogenbosch 5 augustus 1677

Kloosternaam: Cassianus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Gedoopt rond 1625. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 20 januari 1643; promoveerde er tot licenciaat in de Artes op 14 november 1645 (19de van 171 kandidaten). Inkleding op 24 juni 1649; ontvangt tonsuur en mindere orden te Brussel op 3 maart 1651; tot subdiaken gewijd te Luik op 21 september 1652 (woont te Maastricht); tot diaken te Brussel op 19 september 1654, tot priester te Antwerpen op 10 juni 1656. Jurisdictie te Mechelen (1658, woont in Mechelen), in Doornik (1666). Discreet in Tervuren in 1665; woont in Maastricht in 1668-1670; missionaris in 's-Hertogenbosch van 1671 tot zijn dood op 5 augustus 1677.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 69, 76, 130, 213, 226-227, 266; 6 (1951), blz. 409, 433, 436, 439-441, 447, 455, 457, 460-462, 562-563; 7 (1952), blz. 173, nr. 1112; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 460..
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

3062. LANDEN (Sanden), Valerius van (der)

460
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 460
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 460

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 69, 76, 130, 213, 226-227, 266; VI (1951) 409, 433, 436, 439-441, 447, 455, 457, 460-462, 562-563; VII (1952) 173

n: vermelding in een voetnoot