afb.

Alexander Theodorus Henricus Gerardus baron van Lamsweerde

Zutphen 31 december 1834 - 's-Hertogenbosch 8 augustus 1909 (74)

Genealogie
Juten

mr. Alexander Theodorus Henricus Gerardus baron van Lamsweerde

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 45
Artikelen
1909

Familiebericht

Heden overleed, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Hoog Welgeboren Heer Mr. A.Th.H.G. Baron van Lamsweerde, Lid der Ridderschap van Gelderland, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te 's-Hertogenbosch en Lid van den Gemeenteraad aldaar, in den ouderdom van ruim 74 jaren.
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant 10 augustus 1909
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1905) 408-409; (1925) 107; (1926) 1-2, 490; (1927) 371; (1929) 89-90, 124; (1930) 1-3; (1931) 395; (1933) 120; (1934) 3-5; (1935) 394; (1937) 115; (1938) 1; (1939) 400; (1942) 164, 241; (1948) 240, 241-243; (1956) 373-374; (1959) 217; (1962) 277; (1965) 223; (1968) 270; (1977) 1-2; (1984) 1, 2, 3

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 29, 96, 99, 102-103, 105, 107, 127, 133

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 45

n: vermelding in een voetnoot