afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 5 mei 1956

Karel Hendrik Cyrillus Lamers

's-Hertogenbosch 10 december 1870 - 's-Hertogenbosch 20 augustus 1940 (69)

Archief
Genealogie
NTvG

Personalia

L.C. Klijn, 'Personalia' in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 27 (1975) 1088-1089
Ridderorden

Lamers, Dr. Karel Hendrik Cyrillus

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 698
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 80-81, 288

J.Th. Janssen, Kabinet van de Minister: Koninklijke Onderscheidingen, (1914) 1920-1940 (1982) 18-19

L.C. Klijn, 'Personalia' in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 27 (1975) 1088-1089

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 2 (1937) 698

n: vermelding in een voetnoot