Johannes Antonius Maria Lambermont

's-Hertogenbosch 11 oktober 1895 - 's-Hertogenbosch 3 november 1983 (88)

Functies

Johannes Antonius Maria Lambermont

Functies / onderscheiding(en)

  • Koopman, wijnhandelaar
  • Lid sociėteit Amicitia, 1943
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 288

n: vermelding in een voetnoot