afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 21 mei 1930

Henri Johannes Joseph Lambermont

's-Hertogenbosch 29 november 1896 - 's-Hertogenbosch 23 december 1983 (87)

Functies

Henri Johannes Joseph Lambermont

Functies / onderscheiding(en)

  • Secretaris-penningmeester van de Stichting Volkhuisvesting 's-Hertogenbosch
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1971
  • Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice
  • Gouden Speld gemeente 's-Hertogenbosch
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Oranje-Nassau
Ridder
1971, 14 juli
Literatuur en bronnenpublicaties

Bejaarden in de wijk : benadering van de mogelijkheden tot hulpverlening (1946) passim

n: vermelding in een voetnoot