Dominicus Franciscus van der Laer

? - Velp 19 juli 1703

Kloosternaam: Lucidus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Maria Bruyninckx. Inkleding op 23 februari 1676. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Brussel op 17 september 1677 (woont te Tervuren). Tot priester gewijd te Mechelen op 14 maart 1682. Jurisdictie te Roermond (1689, 1692), woont te Velp in 1689, 1692 en 1702. Sterft er als predikant op 19 juli 1703.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 447, nr. 3174.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

3025. LAER, Dominicus Franciscus van (de)

456
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 456
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 456

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 447

n: vermelding in een voetnoot