Joannes Augustinus Adrianus (Johan) van Laarhoven

Eindhoven 8 juni 1926 - 's-Hertogenbosch 29 augustus 2015 (89)

Encyclopedie van Noord-Brabant

J.A.A. van Laarhoven

368
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 368
Functies

Johan A.A. van Laarhoven

Functies / onderscheiding(en)

  • Priester van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
  • Em. Vicaris-Generaal van Bisschop Jan Bluyssen
  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 30 april 1975
  • Ereprelaat van Z.H. de Paus, 15 mei 1976
Afbeeldingen
  • 1 september 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

Anton van Oirschot (red.), Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 368

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 276, 287, 292, 296, 300, 301

n: vermelding in een voetnoot